Νέα

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 10:13

ΑΣΕΠ: 105 νέες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Οι προσλήψεις αφορούν 21 ειδικότητες σε 11 περιοχές της Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων από 27 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου.

Η προκήρυξη αφορά συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, μέσω ΑΣΕΠ,  εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λάρισας & Χανίων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

300

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων

(ΔΔΠ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες

1

301

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες

1

302

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες

4

303

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανολόγος Μηχανικός

8 μήνες

1

304

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες

2

305

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες

4

306

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες

1

307

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες

1

308

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΠΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

1

309

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες

2

310

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Μηχανικοί Πληροφορικής

8 μήνες

1

311

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

1

312

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

2

313

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

314

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες

1

315

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

316

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Έρευνας,     Τεχνολογίας & Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ)

Αθήνα

(δήμος Αθηναίων)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

317

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΠΕ

Πολιτικοί Μηχανικοί

 

8 μήνες

1

318

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΠΕ

Τοπογράφος  Μηχανικός

 

8 μήνες

1

319

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΤΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

2

320

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

2

321

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

2

322

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

2

323

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων

(Γερανού – Ανυψωτικά  Περονοφόρα Μηχανήματα)

8 μήνες

1

324

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

2

325

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων

(ΠΤΣΕΚ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

326

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Ρουφ

(δήμος Αιγάλεω)

N. Αττικής

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

327

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος  (ΔΛΕΣ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

 

ΠΕ

 Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές

(Μηχανικοί Η/Υ)

8 μήνες

1

328

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

 

 

ΠΕ

 Πληροφορικής

8 μήνες

2

 

329

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

330

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων

Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου  μηχανήματος

(ΚΛΑΡΚ)

8 μήνες

1

331

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Κρυονέρι

(δήμος Διονύσου)

Ν. Αττικής

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

1

332

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ασπρόπυργος (δήμος Ασπροπύργου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων

Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)

 

8 μήνες

2

333

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ασπρόπυργος (δήμος Ασπροπύργου)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί-Χειριστές

(Οδηγοί

με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

8 μήνες

2

334

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Ελευσίνα

(δήμος Ελευσίνας)

Ν. Αττικής

 

ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου  μηχανήματος

(ΚΛΑΡΚ)

8 μήνες

1

335

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

336

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

(ΠΤΠ & ΔΕ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

2

337

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Αγρίνιο

(δήμος Αγρινίου)

Ν. Αιτωλ/νίας

 

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

1

338

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Μεγαλόπολη

(δήμος Μεγαλόπολης)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

8

339

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

 

Μεγαλόπολη

(δήμος Μεγαλόπολης)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -(Χειριστές Γερανού)

 

8 μήνες

2

340

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Tρίπολη

(δήμος Τριπόλεως)

Ν. Αρκαδίας

 

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

341

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας Ελλάδας

(ΤΕΠΝΕ)

Tρίπολη

(δήμος Τριπόλεως)

Ν. Αρκαδίας

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

1

342

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ

Tρίπολη

(δήμος Τριπόλεως)

Ν. Αρκαδίας

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

1

343

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοικωνιών

(ΔΠΛΤ)

Άρτα

(δήμος Αρταίων)

Ν. Άρτας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτες)

8 μήνες

1

344

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Πάτρα

(δήμος Πατρέων)

Ν. Αχαΐας

 

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

345

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Αλεξανδρούπολη

(δήμος Αλεξανδρούπολης) N. Έβρου

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

1

346

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Μοίρες

(δήμος Φαιστού)

 Ν. Ηρακλείου

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

6

347

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Μοίρες

(δήμος Φαιστού)

 Ν. Ηρακλείου

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  -(Χειριστές Γερανού)

 

8 μήνες

1

348

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ

Τοπογράφος  Μηχανικός

 

8 μήνες

1

349

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος  (ΔΛΕΣ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΠΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

1

350

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΤΕ

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

ή

Μηχανικοί Αυτοματισμού

8 μήνες

1

351

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

352

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

2

353

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Βόρειας Ελλάδας

(ΤΕΠΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

1

354

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας

(ΠΤΒΕ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

2

355

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Θεσσαλονίκη

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού  - Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα)

8 μήνες

1

356

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Λαγκαδάς

(δήμος Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

 8 μήνες

3

357

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

358

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

2

359

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

1

360

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου  μηχανήματος

(ΚΛΑΡΚ)

 

 

8 μήνες

1

361

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Κοζάνη

(δήμος Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

1

362

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΠΕ

Διοικητικοοικονομικοί

(Διοικητικού - Οικονομικού)

8 μήνες

1

363

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

 

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΤΕ

Υγειονομικοί Επισκέπτες Υγείας

8 μήνες

1

364

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών – Υποσταθμών

8 μήνες

1

365

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ

 Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  (Γερανού - Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα)

8 μήνες

1

366

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ

Χειριστές Η/Υ

8 μήνες

1

367

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας

(ΠΤΚΕ &ΔΜ)

Λάρισα

(δήμος Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ

Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές

(Διοικητικών – Γραμματέων)

8 μήνες

1

368

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)

Χανιά

(δήμος Χανίων)

ΤΕ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

8 μήνες

1


Η Primus consulting-Γαμβρούλας Ν. σας ενημερώνει για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναλαμβάνει την ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

Τηλ: 24177 00585

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μελετίου 3, Λάρισα

Newsletter

©2020 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting