Νέα

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 14:16

Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να καλύπτουν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, ήτοι:

Να έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως και την 31/5/2022.
 
Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Λάρισας
 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€.
 
Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Πράσινες Επενδύσεις
 • Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια γλαστρών και καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής 
 • Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με περιβαλλοντικό φωτισμό (LED) 
 • Ετήσια συνδρομή για την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά παραγγελία 
 • Προμήθεια μηχανημάτων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών  
 
  2. Τεχνολογικές Επενδύσεις 
 • Εφαρμογή παρακολούθησης αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές 
 • Προμήθεια σταθμού φόρτισης πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ) στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης 
 • Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών) 
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 
 • Παροχή internet για ένα έτος (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση) 
 
3. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα 
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης 
 • Αγορά ηλεκτρικού πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης 
 • Τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής 
4. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ 
 • Κατασκευή ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ. 
 • Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ. 
 • Προμήθεια αναβατορίου για ΑμΕΑ. 
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ. 
 • Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.   
 
 
Περιοχή παρέμβασης:
 
2023-03-07-Π-123ΚΕ-ΣΒΑΑ-ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-613Ψ7ΛΡ-ΞΒ9_page-0001.jpg

Newsletter

©2023 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting