Νέα

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 10:08

Προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Θεσσαλίας

Προκήρυξη για προσλήψεις με ΑΣΕΠ στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Θεσσαλίας.

 

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα του ν. Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης
1 ΔΕ Διοικητικού

 

Η προκηρυξη ΕΔΩ

Newsletter

©2020 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting