Νέα

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 11:01

Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

 

– Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, χωρίς παράταση

– Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019

- Eλάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή

- Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

Newsletter

©2020 Primus Consulting. All Rights Reserved. Designed By Primus Consulting